МКХ-Х І44.0 Передсердно –шлуночкова блокада першого ступеню.

КЛІНІЧНІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ:

- перебіг клінічно безсимптомний

Лабораторно - інструментальна діагностика:

- ЕКГ: реєструється подовження інтервалу PQ більш ніж 0,18 сек (у дітей грудного віку більш 0,15 сек). Для уточнення характеру та походження блокади показана клиноортостатична проба. Якщо блокада не зникає при клиноортопробі, застосовують пробу з атропіном,

- добове моніторування серцевого ритму за Холтером.

тактика лікування:

1. При функціональній блокаді режим без обмежень. При органічній блокаді - режим залежить від тяжкості перебігу основного захворювання серця і наявності недостатності кровообігу.

2. Лікування основного захворювання серця.

3. Виявлення при холтеровському моніторуванні нічних периодів AV-блокади І ступеню у здорових дітей не потребує дообстеження або специфічної терапії.

4. При наявності функціональної AV-блокади І ступеню на тлі клінічно вираженої ваготонії можна призначати беласпон або белатамінал.

5. При наявності вегетативної дисфункції з переважанням ваготонії - гідротерапія: прохолодний та контрастний душ, хлоридно - натрієві ванни.

МКХ-Х І44.1 Передсердно-шлуночкова блокада другого ступеню:

- неповна AV-блокада ІІ ступеню І типу з періодами Самойлова-Венкенбаха (тип Мобітц І);

- неповна AV-блокада ІІ ступеню ІІ типу (тип Мобітц ІІ).

КЛІНІЧНІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ:

- клінічний перебіг часто безсимптомний, може спостерігатися брадикардія та клінічні симптоми ваготонії. Органічна AV-блокада II ст. супроводжується симптоматикою основного захворювання серця.

Лабораторно - інструментальна діагностика:

- ЕКГ-діагностика: AV-блокада II ст. (тип Мобітц I) - реєструється послідовне прогресуюче подовження інтервалу PQ, що закінчується повним випадінням комплексу QRS, після чого реєструється довга пауза. Зубці P і QRS на ЕКГ не деформовані.

- ЕКГ-діагностика AV-блокада II ст. (тип Мобітц II) - характеризується на ЕКГ раптовим припиненням проведення імпульсу в шлуночки і випадінням комплексу QRS із кратністю через 2, 3, 4 і більш кардіоциклів, а також паузою після зубця P. Число зубців Р більше, чим комплексів QRS. Інтервали PQ мають однакову тривалість.- добове моніторування серцевого ритму за Холтером.

тактика лікування:

1. При функціональній блокаді режим без обмежень. При органічній - режим залежить від тяжкості перебігу основного захворювання серця і наявності недостатності кровообігу.

2. Лікування основного захворювання серця.

3. Призначення кардіометаболітів та нейрометаболітів за відповідними показаннями.

4. При значній брадикардії - симпатоміметики (адреналін, ізадрин) симптоматично.

Диана действовала правильно. Медленно, но верно она приближалась к заветной цели
Неопознанное явление природы
Мученица Иулиания Никомидийская
Read the sentences below. How do you say these things in your language? Where can you find these notices? What do we call this kind of sentences?
Основные тенденции развития политической системы Республики Беларусь.
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Вопрос 30. Аудит правильности формирования чистой прибыли отчетного периода и ее использования.
Какие излечиваются болезни? (По Си Цзян-юэ)
КОРОЛЬ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ УМЕРЕТЬ
Истомина Н.Б. 4 класс №580 c. 225
Технология ведения переговоров
Кровавая башня Крепость Kanli Kula Herceg Novi, Черногория
Роман Достоевского Преступление и наказание
Тема: Організація роботи складського, тарного й транспортного господарства
Объекты и субъекты права пользования недрами
Глава 25 НЕ ОСТАВЛЯЙ ВЕДЬМУ В ЖИВЫХ 22 часть
Встановлення психологічного контакту з об’єктами оперативної уваги як основа подальших довірчих відносин
Сущность правонарушения, его социальная природа и состав
Вимоги, що ставляться до САР
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАЛОВ
Основные этапы выполнения магистерской диссертации
Понятие и виды источников современного МП.
Типова навчальна програма з предмета
Главная Страница