МКХ-Х І44.0 Передсердно –шлуночкова блокада першого ступеню.

КЛІНІЧНІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ:

- перебіг клінічно безсимптомний

Лабораторно - інструментальна діагностика:

- ЕКГ: реєструється подовження інтервалу PQ більш ніж 0,18 сек (у дітей грудного віку більш 0,15 сек). Для уточнення характеру та походження блокади показана клиноортостатична проба. Якщо блокада не зникає при клиноортопробі, застосовують пробу з атропіном,

- добове моніторування серцевого ритму за Холтером.

тактика лікування:

1. При функціональній блокаді режим без обмежень. При органічній блокаді - режим залежить від тяжкості перебігу основного захворювання серця і наявності недостатності кровообігу.

2. Лікування основного захворювання серця.

3. Виявлення при холтеровському моніторуванні нічних периодів AV-блокади І ступеню у здорових дітей не потребує дообстеження або специфічної терапії.

4. При наявності функціональної AV-блокади І ступеню на тлі клінічно вираженої ваготонії можна призначати беласпон або белатамінал.

5. При наявності вегетативної дисфункції з переважанням ваготонії - гідротерапія: прохолодний та контрастний душ, хлоридно - натрієві ванни.

МКХ-Х І44.1 Передсердно-шлуночкова блокада другого ступеню:

- неповна AV-блокада ІІ ступеню І типу з періодами Самойлова-Венкенбаха (тип Мобітц І);

- неповна AV-блокада ІІ ступеню ІІ типу (тип Мобітц ІІ).

КЛІНІЧНІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ:

- клінічний перебіг часто безсимптомний, може спостерігатися брадикардія та клінічні симптоми ваготонії. Органічна AV-блокада II ст. супроводжується симптоматикою основного захворювання серця.

Лабораторно - інструментальна діагностика:

- ЕКГ-діагностика: AV-блокада II ст. (тип Мобітц I) - реєструється послідовне прогресуюче подовження інтервалу PQ, що закінчується повним випадінням комплексу QRS, після чого реєструється довга пауза. Зубці P і QRS на ЕКГ не деформовані.

- ЕКГ-діагностика AV-блокада II ст. (тип Мобітц II) - характеризується на ЕКГ раптовим припиненням проведення імпульсу в шлуночки і випадінням комплексу QRS із кратністю через 2, 3, 4 і більш кардіоциклів, а також паузою після зубця P. Число зубців Р більше, чим комплексів QRS. Інтервали PQ мають однакову тривалість.- добове моніторування серцевого ритму за Холтером.

тактика лікування:

1. При функціональній блокаді режим без обмежень. При органічній - режим залежить від тяжкості перебігу основного захворювання серця і наявності недостатності кровообігу.

2. Лікування основного захворювання серця.

3. Призначення кардіометаболітів та нейрометаболітів за відповідними показаннями.

4. При значній брадикардії - симпатоміметики (адреналін, ізадрин) симптоматично.

Кримінальне право
РЕФЕРАТ
Контрольні запитання
МмВиды восприятия и их психологические особенности. Свойства восприятия
Кілька порад під час роботи з перекладачем.
Оцінка виконання кожним студентом вивчених практичних навичок.
Возникновение, сущность и функции денег.
В поисках новых подходов к праву
Об’єднання даних із кількох аркушів на одному аркуші.
В развитии речи у детей раннего возраста
Концепція проф. Н.М. Кушнаренко
Якісний та кількісний аналіз вмісту йонів Феруму у харчових продуктах
Відносна стабілізація в Європі. Підвищення ролі Західної Європи в міжнародних відносинах
Основные составляющие квеста
Множественное число имен существительных. Род Имен Существительных
КОНСТРУКЦІЯ БУКВ, НАПИСАННЯ БУКВ ТА ЧИСЕЛ
Алгоритм у Mathcad
Горизонтальное залегание слоёв и их изображение на карте измерение мощности слоя.
Біблія як об'єкт читання і сприйняття в християнстві. Дослідження
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методы и средства поверки реографов
От супраглабеллы до мандибля
Информационно-методическая часть
Главная Страница