ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ

Діяльність О.Бутовського.

Одним із засновників МОК був російський генерал Олексій Бутовський, який працював у головному управлінні військових навчальних закладів, - автор великої кількості праць з педагогіки, історії, музики, гігієни. Основу його педагогічної діяльності складали питання фізичного виховання. В кінці ХІХ і на початку ХХ століть керував фізичною підготовкою в армії і військово-навчальних закладах.

Олексій Бутовський народився в 1838 році у селі Підгірці на Полтавщині в сім'ї поміщика. Був дуже освіченою людиною, як і його батько. Він вільно володів чотирма мовами. Одержав військову освіту. Спочатку закінчує Констянтинівське училище, згодом Миколаївський інститут. З часом його переводять у Росію. Закінчує військову кар'єру в чині генерал-лейтенанта. Був одним із перших в тогочасній Росії, хто звернув увагу на важливість фізичного виховання, особливо у армії. Олексій Бутовський зробив значний внесок у розвиток спорту в царській Росії.

В 1890 році ним були організовані курси виховників для кадетських корпусів, на яких вивчалася, зокрема, і методика фізичної підготовки. Зо завданням військового міністерства Бутовський був у багатьох країнах Європи, де вивчав постановку фізичного виховання. В 1894 приймав участь як представник від Росії в установчому конгресі Міжнародного Олімпійського Комітету, членом якого був у наступні роки. В 1896 році був присутній на Іграх І Олімпіади в Афінах. В 1905 році приймав участь в роботі Брюссельського конгресу з фізичного виховання.

О. Бутовський організував в 1900 році літні курси для підготовки спеціалістів у області фізичного виховання із числа офіцерів кадетських корпусів і читав там лекції з історії, теорії та методики фізичного виховання. Ці ж предмети він викладав і слухачам головної гімнастико-фехтувальної школи, відкритої в Петербурзі у 1909 році. Незабаром після Ігор І Олімпіади в Афінах (1896 р.) Олексій Бутовський попросився у відставку з МОК. Бутовський написав багато статей, навчальних посібників з фізичного виховання для Праці Бутовського мали для свого часу значну цінність як узагальнення досвіду методики фізичного виховання в Росії і за кордоном. Олексій Бутовський помер у 1917 році, похований на Новодівичому кладовищі в Москві.1. Організація, проведення та значення Ігор I Олімпіади.

2. Хронологія та аналіз Олімпійських ігор сучасності.

3. Діяльність Міжнародного Олімпійського Комітету та його президентів.

4. Олімпійська символіка та атрибутика.

5. “Ода спорту” та її гуманістична цінність.

6. Параолімпійські ігри та їх значення.

Література: 2,4,11,16,22,26.

Упражнения для развития правильного речевого дыхания.
Предмет міжнародного приватного права.
Объекты производственного менеджмента
О ГАРАНТИИ НА ЧАСЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА
Заяц бьет в барабан. Под елку выходит Снегурочка.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ
Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Основні фізико-хімічні та експлуатаційні показники
Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів
Почему у Вас идет невыживаемость тела в нашей цивилизации?
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ УЧАСТКОВОЙ
Загальні відомості про балочні клітки
ПОЛІТОЛОГІЯ
Змістовний модуль І. Поняття цивільного права та цивільного законодавства
Варіанти індивідуальних завдань
Консультирование по потребностно-мотивационным проблемам
Exercise 22. Read the dialogue
Аполлоний Родосский и возрождение гомеровского эпоса. «Аргонавтика» - сюжет, композиция, главные образы. Особенности стиля.
Потребность в ортодонтическом лечении
Определите характерные особенности психокоррекционного процесса в группе АСПП.
БИБЛИЯ ПОДЧЕРКИВАЕТ РОЛЬ ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Мультиплікатор. Парадокс ощадливості.
Главная Страница