Класифікація систем вентиляції

Лекція 9. Вентиляція.

Контроль інтенсивності опромінення повинен проводитися не рідше 1 разу на рік, а також при введенні в дію нових чи реконструйованих генераторних установок і при зміні умов праці.

Дія електромагнітних полів

ЕМП викликає термічну, морфологічну дію, а також функціональні зміни в організмі.

Термічна дія – нагрів тканин і органів, це функція інтенсивності, частоти поля і тривалості опромінення.

Морфологічна дія – порушення живлення тканин організму, зміни в судинній системі, зміни структури клітин.

Функціональні зміни- швидка втомлюваність, сонливість, порушення сну, головний біль, порушення нервової системи.

При систематичному опроміненні виникає гіпотонія або гіпертонія, нервово-психічні захворювання, трофічні явища (випадання волосся) , зниження потенції.

Інтенсивність дії ЕМП з частотою від 60 кГц до 300 МГц оцінюється напруженістю їх електричних та магнітних складових, відповідно у В/м та А/м, а в діапазоні 300 МГц-300 ГГц – щільністю потоку енергії у Вт/м2

Напруженість ЕМП у діапазоні частот 60 кГц-300 МГц на робочих місцях персоналу протягом робочого дня за ГОСТ 12.1.006-84 не повинна перевищувати ГДР:

За електричною складовою, В/м:
60 кГц – 3 МГц
3 МГц - 30 МГц
30 МГц - 50 МГц
50 МГц - 300МГц
За магнітною складовою, А/м
60 кГц – 1,5 МГц
0,3 30 МГц – 50 МГц

Допускаються рівні, вищі за наведені, але не більше, як у 2 рази, у випадках, коли час дії ЕМП на персонал не перевищує 50% тривалості робочого часу.

Граничну допустиму щільність потоку енергії ЕМП встановлюють виходячи з допустимого значення енергетичного навантаження на організм людини і часу її перебування у зоні опромінення, однак у всіх випадках це навантаження не повинно перевищувати 10 Вт/м2, а при наявності рентгенівського випромінювання або при наявності високої температури в робочих приміщеннях (понад 280С) – 1 Вт/м2.В залежності від умов впливу ЕМП, характеру та місцезнаходження джерела випромінювання застосовують наступні способи та методи захисту:

- захист часом;

- захист віддаллю;

- зниження інтенсивності випромінювання безпосередньо в самому джерелі випромінювання;

- екранування джерела;

- захист робочого місця від випромінювання;

- застосування засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Під вентиляцією розуміють сукупність заходів та способів призначених для забезпечення на постійних робочих місцях та зонах обслуговування метеорологічних умов та чистоти повітряного середовища.

Вентиляція класифікується за такими ознаками:

За способом переміщення повітря – природна, штучна та суміщена;

За напрямком потоку повітря – припливна, витяжна, припливна, припливно-витяжна;

За місцем дії – загальнообмінна, місцева, комбінована.

Глава IV. Теория политической системы
Словотвірний проміжний рівень мови
РАЗДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА НА 8 ЧАСТЕЙ
Автономных канализаций «Эко-БОС»
Социально-экономические последствия теневой и криминальной экономической деятельности.
Інструктивно-методичний матеріал
Технічні характеристики вимірників витрати палива
Правоздатність укладати договори. Сторони в договорах.
Г. Нарбут і його мистецька школа.
Лесные пожары: понятие, причины. Классификация. Поражающие факторы и медицинские последствия. Ожоги: симптомы, первая помощь. Правила поведения населения.
Соціально-психологічні методи
Умирающему человеку бывает очень страшно.
Розділ ІІІ
III. Мета і завдання HIT навчання
МОДУЛЬ I. Економіка підприємства
Вчера ученик Знахаря слушал урок Деда о сексе. Как следствие — его заинтересованность в возможностях лечения заболеваний мочеполовой системы. Об этом он сегодня и начал выспрашивать дедушку.
Етика науки
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
І. Початковий рівень навчальних досягнень
Покупная цена: 63 тысяч долларов
Субъекты и формы международных экономических отношений
Т Е М А: НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО­ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНСИЛИУМОВ
Главная Страница