Операції з довгостроковими облігаціями в обліку емітента

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з короткостроковими облігаціями

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Отримані грошові кошти від покупців облігацій 311
Відображено суму дисконту 609
Відображено премію за облігаціями 607
Нараховані відсотки з облігаціями 952


Для обліку розрахунків за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше 12 місяців з дати балансу призначений рахунок – 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»,якиймає три субрахунки:

· 521 «Зобов’язання за облігаціями», по кредиту якого ведеться облік боргових зобов’язань за номінальною вартістю облігацій, по дебету – погашення заборгованості щодо розрахунків із власниками облігацій.

· 522 «Премія за випущеними облігаціями», обліковуються суми премії емітента, тобто суми перевищення ціни розміщення облігацій над їх номінальною вартістю. (Ця сума є доходом емітента і записуються до кредиту рахунка 733 „Інші доходи від фінансових операцій”);

· 523 «Дисконт за випущеними облігаціями»,обліковується від’ємна різниця між ціною розміщення облігацій та їх номінальною вартістю (дисконт).( Ця сума є витратами емітента і списується до дебету рахунка 952 «Інші фінансові витрати»)

Аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення.

Класичною облігаційною позикою є позика з постійною ставкою відсотка, що дорівнює ринковій. Після розміщення позики подальші зміни ринкової ставки відсотка при веденні її обліку не приймаються до уваги. Нараховані відсотки за облігаціями відображаються з використанням рахунків 952 «Інші фінансові витрати» та 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками». Схема облікового відображення емісії облігацій з дисконтом представлена на рисунку 3.3., а з премією – на рисунку 3.4.

Дт Рахунок 523 “Дисконт за випущеними облігаціями ” Кт

Дт Кт Дт Кт
На суму дисконту за випущеними облігаціями Прибуток використаний у звітному періоді
Дт Кт
На суму амортизації дисконту
Дт Кт
Відображення дисконту за випущеними облігаціями
referatvuo.nugaspb.ru referatudd.nugaspb.ru referatusd.nugaspb.ru reh.deutsch-service.ru Главная Страница