Лекція 17. Відділ Покритонасінні. Характеристика підкласу Диленіїди. План.

Родина -Apiaceae

Порядок Зонтикоцвіті або Аралієві -Apiales, Araliales

Родина - Fabaceae

Порядок Бобовоцвіті -Fabales

Підродина Сливові – Prunoideae

Підродина Яблуневі – Maloideae

Підродина Розові – Rosoideae

Підродина Спірейні - Spiraeoideae

Квітки підматочкові. Типовими рисами підродини є трохи увігнуте або плескувате квітколоже, верхня зав’язь. Тичи-нок від 15 до 30. У деяких видів внутрішні тичинки безплідні або перетворені в залозисті стамінодії. Гінецей апокарпний. Зав’язь одногнізда із декількома насінними зачатками. Плоди збірні з багатонасінних листянок, рідко коробочка.

Квітки навколоматочкові, квітколоже увігнуте або опукле, плескувате, часто зростається з основою чашечки, м’ясис-те або соковите. Зав’язь верхня або напівнижня, середня. Гінецей багаточленний, апокарпний, але в зав’язі на відміну від попередньої підродини тільки 1 або 2 насінних зачатки. Тичинок багато. Плоди здебільшого збірні, складаються з однона-сінних нерозкривних сім’янок, кістянок, листянок або горішків.

Квітки надматочкові, зав’язь нижня, з 2–5 плодолистиків, що зростаються з стінками увігнутого квітколожа. Гінецей синкарпний. Плодолистики зрослі не повністю, тому кількість стовпчиків дорівнює кількості плодолистиків і кількості гнізд. Плід ягодоподібний (яблуко), несправжній.

Квітки навколоматочкові, зав’язь верхня, не зростається з увігнутим квітколожем. Гінецей з одного плодолистика, а з двох насінних зачатків в зав’язі в насінину розв-ться тільки одна. Гінецей апокарпний. Плід - соковита або суха кістянка.

Бобові – велика родина, що налічує до 650 родів і понад 18000 видів, які розповсюджені досить широко. В Україні нараховується 259 видів. Серед бобових зустрічаються дерева, ліани, кущі і трави.

Зонтичні – велика родина, налічує 300 родів і понад 3000 видів, поширених по всій земній кулі, особливо в позатро-пічних областях північної кулі з сухим кліматом. В Україні близько 140 видів.Родина Зонтичні об’єднує переважно трави, рідше (в тропіках) деревоподібні рослини.

1. Характеристика підкласу Диленіїди

2. Характеристика головних порядків і родин.

Родина Malvaceae. Мальвові охоплюють близько 900 видів, поширених переважно в південних і помірних широтах. В їх складі є ряд цінних прядивних або луб’яних (бавовник, канатник, кенаф та ін.), декоративних (садові і китайські маль-ви), лікарських (алтея), бур’янів (різні види калачика) тощо.

Родина Гарбузові. Гарбузові охоплюють 90 родів і 700 видів, поширених переважно в тропіках і субтропіках обох півкуль.

Цінними з господарського погляду рослинами родини є такі відомі баштанні культури, як кавун, диня, огірок, гар-буз; лікарськими і отруйними є колоцинт і переступень; є декоративні, технічні.

Родина Хрестоцвіті – велика родина, що об’єднує 380 родів (250) і близько 2500 – 3200 видів, поширених майже по всій земній кулі, особливо в областях із сухим помірним кліматом.

У культуру введені як овочеві і кормові: капуста, редька, редиска, ріпа; пряні: хрін, гірчиця; олійні: рапс, рижій, кольза; декоративні: лакфіоль, левкой, нічна фіалка; численні види (грицики, свиріпа, дика редька та інші) є бур’янами.

Родина Вербові. Це дерева або кущі, звичайно дводомні. Листки чергові, прості з прилистками, що часом рано опа-дають.

Квітки в простих сережчатих суцвіттях, без оцвітини, містяться в пазухах покривних листочків. Тичинкова квітка має від 2 до 40 тичинок, маточка – 1 маточку з двох плодолистиків, зав’язь верхня, одногнізда. Насінних зачатків багато. Плід – двостулкова коробочка. Насіння дрібне, без ендосперму, з пучком волосків при основі. Цвітуть Вербові рано, до розпускання листків або одночасно.

Вербові мають три роди (2 основні) і близько 400 видів, поширених у позатропічних областях північної півкулі.

Всі Вербові швидкорослі, вологолюбні, недовговічні, легко розмножуються вегетативно.

Практичне значення різнобічне: деревина як місцевий будівельний матеріал і паливо, на папір, з молодих пагонів плетуть кошики і інші вироби. Це також декоративні види.

Вопрос. Специальные случаи исполнения обязанности по уплате налога и сбора.
Організація виконання курсової роботи
Общая характеристика состояния в экономике
Лабораторна робота № 2 Дослідження інтегруючих і дифференцирующих ланцюгів
Степень опасности наводнений, способы защиты и правила поведения.
РЕЧЬ В ГОДОВЩИНУ ИЗДАНИЯ НОВЫХ СУДЕБНЫХ УСТАВОВ
LABORATORY EXERCISES (II)
АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Інтернет з користю для навчання
На момент сдачи практических работ у микрогруппы должны быть при себе все ранее выполненные работы.
Литейные серые чугуны, их структура, маркировка, получение и применение.
Соединение фаз трехфазной цепи треугольником
Глава 29. 2180-й год после Рождества Христова
Підсумковий етап ділового спілкування
Історичні передумови формування сучасного діловодства
Недостатки коммерческого телевидения
Типи політичних культур
НЕДОСПІВАНА ПІСНЯ ІВАНА КОЛЬЧИБИ
Некоторые особенности использования полевых транзисторов.
Умови формування правової держави.
Уявлення про Землю в давнину
Індивідуальні завдання
ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ПРОВІДНИКА
Главная Страница