Лекція 17. Відділ Покритонасінні. Характеристика підкласу Диленіїди. План.

Родина -Apiaceae

Порядок Зонтикоцвіті або Аралієві -Apiales, Araliales

Родина - Fabaceae

Порядок Бобовоцвіті -Fabales

Підродина Сливові – Prunoideae

Підродина Яблуневі – Maloideae

Підродина Розові – Rosoideae

Підродина Спірейні - Spiraeoideae

Квітки підматочкові. Типовими рисами підродини є трохи увігнуте або плескувате квітколоже, верхня зав’язь. Тичи-нок від 15 до 30. У деяких видів внутрішні тичинки безплідні або перетворені в залозисті стамінодії. Гінецей апокарпний. Зав’язь одногнізда із декількома насінними зачатками. Плоди збірні з багатонасінних листянок, рідко коробочка.

Квітки навколоматочкові, квітколоже увігнуте або опукле, плескувате, часто зростається з основою чашечки, м’ясис-те або соковите. Зав’язь верхня або напівнижня, середня. Гінецей багаточленний, апокарпний, але в зав’язі на відміну від попередньої підродини тільки 1 або 2 насінних зачатки. Тичинок багато. Плоди здебільшого збірні, складаються з однона-сінних нерозкривних сім’янок, кістянок, листянок або горішків.

Квітки надматочкові, зав’язь нижня, з 2–5 плодолистиків, що зростаються з стінками увігнутого квітколожа. Гінецей синкарпний. Плодолистики зрослі не повністю, тому кількість стовпчиків дорівнює кількості плодолистиків і кількості гнізд. Плід ягодоподібний (яблуко), несправжній.

Квітки навколоматочкові, зав’язь верхня, не зростається з увігнутим квітколожем. Гінецей з одного плодолистика, а з двох насінних зачатків в зав’язі в насінину розв-ться тільки одна. Гінецей апокарпний. Плід - соковита або суха кістянка.

Бобові – велика родина, що налічує до 650 родів і понад 18000 видів, які розповсюджені досить широко. В Україні нараховується 259 видів. Серед бобових зустрічаються дерева, ліани, кущі і трави.

Зонтичні – велика родина, налічує 300 родів і понад 3000 видів, поширених по всій земній кулі, особливо в позатро-пічних областях північної кулі з сухим кліматом. В Україні близько 140 видів.Родина Зонтичні об’єднує переважно трави, рідше (в тропіках) деревоподібні рослини.

1. Характеристика підкласу Диленіїди

2. Характеристика головних порядків і родин.

Родина Malvaceae. Мальвові охоплюють близько 900 видів, поширених переважно в південних і помірних широтах. В їх складі є ряд цінних прядивних або луб’яних (бавовник, канатник, кенаф та ін.), декоративних (садові і китайські маль-ви), лікарських (алтея), бур’янів (різні види калачика) тощо.

Родина Гарбузові. Гарбузові охоплюють 90 родів і 700 видів, поширених переважно в тропіках і субтропіках обох півкуль.

Цінними з господарського погляду рослинами родини є такі відомі баштанні культури, як кавун, диня, огірок, гар-буз; лікарськими і отруйними є колоцинт і переступень; є декоративні, технічні.

Родина Хрестоцвіті – велика родина, що об’єднує 380 родів (250) і близько 2500 – 3200 видів, поширених майже по всій земній кулі, особливо в областях із сухим помірним кліматом.

У культуру введені як овочеві і кормові: капуста, редька, редиска, ріпа; пряні: хрін, гірчиця; олійні: рапс, рижій, кольза; декоративні: лакфіоль, левкой, нічна фіалка; численні види (грицики, свиріпа, дика редька та інші) є бур’янами.

Родина Вербові. Це дерева або кущі, звичайно дводомні. Листки чергові, прості з прилистками, що часом рано опа-дають.

Квітки в простих сережчатих суцвіттях, без оцвітини, містяться в пазухах покривних листочків. Тичинкова квітка має від 2 до 40 тичинок, маточка – 1 маточку з двох плодолистиків, зав’язь верхня, одногнізда. Насінних зачатків багато. Плід – двостулкова коробочка. Насіння дрібне, без ендосперму, з пучком волосків при основі. Цвітуть Вербові рано, до розпускання листків або одночасно.

Вербові мають три роди (2 основні) і близько 400 видів, поширених у позатропічних областях північної півкулі.

Всі Вербові швидкорослі, вологолюбні, недовговічні, легко розмножуються вегетативно.

Практичне значення різнобічне: деревина як місцевий будівельний матеріал і паливо, на папір, з молодих пагонів плетуть кошики і інші вироби. Це також декоративні види.

Источниками растительных жиров, помимо растительных масел, полученных путем отжима из растений (99,9% жира), являются орехи (53-65%), овсяные (6,1%) и гречневые (3,3%) крупы
Приемы влияния на психику, поведение и общение
Компетенції (вміння), які необхідно розвивати у студента протягом навчання
Розділ X. Правові форми управління замельними ресурсами
Современная система взглядов на менеджмент предприятия.
ВЫЛЕЧЕНО ВЫСОКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Тема VII. ПОЗНАНИЕ СЕБЯ САМОГО КАК ПУТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Особенности государственной регистрации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). (Вопрос 103)
ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Дотримання правил безпеки при експлуатації вибухозахи­щених вентиляторів
Організація владних відносин у державі. Джерела та ресурси політичної влади.
Історико-етнографічне районування України
Особенности территориальной организации экономических районов.
Оценка проектных показателей поточных линий
Учительская корпорация г. Каргополя на фоне истории первой половины XIX в.
Відпуск лікарських засобів з аптеки
Так давайте теперь присмотримся, «из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки»?
Кодирование графической информации
This publication was supported under a grant funded by the Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000-GSS). 2 страница
Направления обобщения модели Эрроу-Дебре.
Кожна держава здійснює облік зовнішньоекономічних операцй у вигляді платіжного балансу. В ньому відображуються надходження валюти і її використання за певний період часу..
Пусть прошли века, стирая даты,
Главная Страница