Лекція 17. Відділ Покритонасінні. Характеристика підкласу Диленіїди. План.

Родина -Apiaceae

Порядок Зонтикоцвіті або Аралієві -Apiales, Araliales

Родина - Fabaceae

Порядок Бобовоцвіті -Fabales

Підродина Сливові – Prunoideae

Підродина Яблуневі – Maloideae

Підродина Розові – Rosoideae

Підродина Спірейні - Spiraeoideae

Квітки підматочкові. Типовими рисами підродини є трохи увігнуте або плескувате квітколоже, верхня зав’язь. Тичи-нок від 15 до 30. У деяких видів внутрішні тичинки безплідні або перетворені в залозисті стамінодії. Гінецей апокарпний. Зав’язь одногнізда із декількома насінними зачатками. Плоди збірні з багатонасінних листянок, рідко коробочка.

Квітки навколоматочкові, квітколоже увігнуте або опукле, плескувате, часто зростається з основою чашечки, м’ясис-те або соковите. Зав’язь верхня або напівнижня, середня. Гінецей багаточленний, апокарпний, але в зав’язі на відміну від попередньої підродини тільки 1 або 2 насінних зачатки. Тичинок багато. Плоди здебільшого збірні, складаються з однона-сінних нерозкривних сім’янок, кістянок, листянок або горішків.

Квітки надматочкові, зав’язь нижня, з 2–5 плодолистиків, що зростаються з стінками увігнутого квітколожа. Гінецей синкарпний. Плодолистики зрослі не повністю, тому кількість стовпчиків дорівнює кількості плодолистиків і кількості гнізд. Плід ягодоподібний (яблуко), несправжній.

Квітки навколоматочкові, зав’язь верхня, не зростається з увігнутим квітколожем. Гінецей з одного плодолистика, а з двох насінних зачатків в зав’язі в насінину розв-ться тільки одна. Гінецей апокарпний. Плід - соковита або суха кістянка.

Бобові – велика родина, що налічує до 650 родів і понад 18000 видів, які розповсюджені досить широко. В Україні нараховується 259 видів. Серед бобових зустрічаються дерева, ліани, кущі і трави.

Зонтичні – велика родина, налічує 300 родів і понад 3000 видів, поширених по всій земній кулі, особливо в позатро-пічних областях північної кулі з сухим кліматом. В Україні близько 140 видів.Родина Зонтичні об’єднує переважно трави, рідше (в тропіках) деревоподібні рослини.

1. Характеристика підкласу Диленіїди

2. Характеристика головних порядків і родин.

Родина Malvaceae. Мальвові охоплюють близько 900 видів, поширених переважно в південних і помірних широтах. В їх складі є ряд цінних прядивних або луб’яних (бавовник, канатник, кенаф та ін.), декоративних (садові і китайські маль-ви), лікарських (алтея), бур’янів (різні види калачика) тощо.

Родина Гарбузові. Гарбузові охоплюють 90 родів і 700 видів, поширених переважно в тропіках і субтропіках обох півкуль.

Цінними з господарського погляду рослинами родини є такі відомі баштанні культури, як кавун, диня, огірок, гар-буз; лікарськими і отруйними є колоцинт і переступень; є декоративні, технічні.

Родина Хрестоцвіті – велика родина, що об’єднує 380 родів (250) і близько 2500 – 3200 видів, поширених майже по всій земній кулі, особливо в областях із сухим помірним кліматом.

У культуру введені як овочеві і кормові: капуста, редька, редиска, ріпа; пряні: хрін, гірчиця; олійні: рапс, рижій, кольза; декоративні: лакфіоль, левкой, нічна фіалка; численні види (грицики, свиріпа, дика редька та інші) є бур’янами.

Родина Вербові. Це дерева або кущі, звичайно дводомні. Листки чергові, прості з прилистками, що часом рано опа-дають.

Квітки в простих сережчатих суцвіттях, без оцвітини, містяться в пазухах покривних листочків. Тичинкова квітка має від 2 до 40 тичинок, маточка – 1 маточку з двох плодолистиків, зав’язь верхня, одногнізда. Насінних зачатків багато. Плід – двостулкова коробочка. Насіння дрібне, без ендосперму, з пучком волосків при основі. Цвітуть Вербові рано, до розпускання листків або одночасно.

Вербові мають три роди (2 основні) і близько 400 видів, поширених у позатропічних областях північної півкулі.

Всі Вербові швидкорослі, вологолюбні, недовговічні, легко розмножуються вегетативно.

Практичне значення різнобічне: деревина як місцевий будівельний матеріал і паливо, на папір, з молодих пагонів плетуть кошики і інші вироби. Це також декоративні види.

ryq.deutsch-service.ru refangw.ostref.ru remove.radioritual.ru reading.largereferat.info Главная Страница