Тема 8. Оцінка персоналу

План лекції:

1. Фактори впливу на оцінку результативності праці персоналу.

2. Атестація як система оцінки співробітників.

3. Методи атестації.

1.Фактори впливу на оцінку результативності праці персоналу

Оцінка персоналу – процес визначення ефективності виконання співробітниками організації своїх посадових обов’язків і реалізації організаційних цілей.

Визначення ступеня ефективності праці є наступним кроком після того, як працівник адаптувався в колективі й одержав необхідну підготовку для ефективного виконання своєї роботи. У цьому полягає мета оцінки результатів діяльності, яку можна уявити собі як продовження функції контролю. Як відомо з загальної теорії менеджменту, процес контролю передбачає заснування стандартів і вимір результатів для визначення відхилення від установлених норм і за необхідності вживання коригувальних заходів. Аналогічним способом, оцінка результатів діяльності персоналу вимагає, щоб керівники збирали інформацію про те, наскільки ефективно кожен працівник виконує делеговані йому обов’язки. Повідомляючи ці відомості своїм підлеглим, керівник інформує їх про те, як добре вони справляються зі своєю роботою і дає їм можливість виправити свою поведінку, якщо вона не відповідає прийнятій. Разом з тим, оцінка результатів діяльності дозволяє керівництву визначити найбільш видатних працівників і реально підняти рівень їхніх досягнень, переводячи їх на більш привабливі посади.

Фактори, що впливають на оцінку результативності праці персоналу, такі:

1) характер завдань, що виконуються даним працівником. Так, задачі службовця чи менеджера, імовірно, заслуговують більш високої оцінки, ніж задачі чорнороба;

2) державні вимоги, обмеження і закони. Контроль з боку держави в області просування по службі працівників, їхньої заробітної плати та ін. посередньо підштовхує підприємства до створення більш досконалої системи оцінки;

3) особисте ставлення оцінювача до працівника. Якщо моральні цінності оцінювача збігаються з робочою етикою, його оцінка може значити дуже багато чого. Якщо цей процес у поганих руках, то збільшується кількість звільнень і відмовлень, може понизитися і продуктивність праці: для менеджера з формальним ставленням до роботи оцінка результативності чужої праці також немає великого значення;4) стиль роботи керівника. Керівник може використовувати отриману оцінку різним чином: чесно або нечесно, у підтримку чи на покару, позитивно чи негативно, причому оцінка результативності праці може призвести до зовсім інших висновків, чим це передбачалося її організаторами;

5) дії профспілки: можуть як підтримувати, так і виступити проти наявної системи оцінки персоналу.

В основному, оцінка результатів діяльності служить трьом цілям: адміністративній, інформаційній і мотиваційній.

Errors in polynomial interpolation
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕЙ СЕМЬИ
Правила эквивалентности и совместимости типов. Приведение типов (явное и неявное).
Общая характеристика объектов государственной кадровой политики.
Направления совершенствования фискальной политики
Языки разных уровней мышления и языковая неадекватность
Что можно увидеть по дороге из Нивеля
ПОСТАВКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Етапи становлення граматичної будови мовлення у дітей раннього віку
III. Общие обязанности работников
Стратификация российского общества.
Вопрос 4-5: Поступление на государственную службу. Прохождение государственной службы и ее институты. Аттестация государственных служащих. Поощрение государственных служащих.
Суспільно-політична доктрина Римо-католицької церкви
Застосування нових інформаційних технологій у документознавчих дослідженнях
Глава 7. Сельское хозяйство и традиционное природопользование
Порядок виконання роботи
Обследование слухового внимания
Частота зрізу за аналогією зі звичайними фільтрами визначається як
Риторика як наука і навчальна дисципліна
Основные компоненты организационной культуры
Б) Напишіть правильні речення де необхідно.
Тема: Опіка та піклування над дитиною. Патронат над дітьми.
ЗАВДАННЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ
Главная Страница