Витрата води на пожежогасіння, залежно від висоти компактної частини струменя та діаметра сприску

Продуктив- Напір біля Продуктив- Напір біля Продукти- Напір біля
ність по- пожежного крану ність по- пожежного крану вність по- пожежного крану
Висота жежного з рукавами жежного з рукавами жежного з рукавами
компактної струменя, довжиною м струменя, довжиною , м струменя, довжиною м
частини ліс а/с л/ с
струменя або
приміщення, м Діаметр :приску наконечни кг пожежного ствола, мм
Пожежні крани & = 50 мм
_ _ ___ ___ 2,6 9,2 9,6 3,4 8,8 9,6 10,4
_____ ___ ___ ___ 2,9 12,5 4,1 12,9 13,8 14,8
_____ ___ ___ ___ 3,3 15,1 15,7 16,4 4,6 17,3 18,5
2,6 20,2 20,6 3,7 19,2 19,6 5,2 20,6 22,3
2,8 23,6 24,1 24,5 4,2 24,8 25,5 26,3
3,2 31,6 32,2 32,8 4,6 29,3 ЗО 31,8
3,6 39,8 40,6 5,1
Пожежні крани й = 65 мм
_ ____ ___ ___ 2,6 8,8 8,9 3,4 7,8 8,3
______ ____ ___ ___ 2,9 11,2 11,4 4,1 11,4 11,7 12,1
______ ____ ___ ___ 3,3 14,3 14,6 4,6 14,3 14,7 15,1
2,6 19,8 19,9 20,1 3,7 18,3 18,6 5,2 18,2 19,9
2,8 23,1 23,3 4,2 23,3 23,5 5,7 21,8 22,4
3,2 31,3 31,5 4,6 27,6 28,4 6,3 26,6 27,3
3,6 38,3 38,5 5,1 33,8 34,2 34,6 32,9 33,8 34,8
46,4 46,7 5,6 41,2 41,8 42,4 7,5 . 37,2 38,5 39,7

Внутрішній протипожежний водогін не передбачається:— в будівлях та приміщеннях, об'ємом чи висотою меншою ніж вказані у табл. 8.11
та 8.12;

— у виробничих будівлях, в яких застосування води може викликати вибух,
пожежу, поширення вогню;

— у виробничих будівлях І та II ступеня вогнестійкості з негорючих матеріалів
категорій Г та Д незалежно від їх об'єму та у виробничих будівлях III—IV ступеня
вогнестійкості не більше 5000 ж3 категорій Г та Д;

— у виробничих та допоміжних будівлях промислових підприємств, а також
у приміщеннях для зберігання овочів та фруктів і в холодильниках, що не обладнані
господарсько-питтєвим чи виробничим водогоном, для яких передбачено гасіння пожеж
від ємкостей (резервуарів, водоймищ);

— в інших випадках, передбачених СНиП 2.04.01-85.

Час роботи пожежних кранів приймається 3 год. При встановленні пожежних кранів на системах автоматичного пожежогасіння час їх роботи необхідно приймати рівним часу роботи систем автоматичного пожежогасіння.

Приклад 8.8.Визначити витрату води на зовнішнє та внутрішнє гасіння пожежі виробничої будівлі, яка належить до категорії В за вибухопожежною та пожежною небезпекою і має II ступінь вогнестійкості. Об'єм будівлі 4 тис. лі3.

Витрату води на зовнішнє гасіння пожежі визначаємо за формулою:

л,

де — витрата води на одну пожежу (табл. 8.9);

Т — розрахункова тривалість зовнішнього гасіння пожежі (3 год.).

Визначаємо витрату води на внутрішнє гасіння пожежі:

л,

де п — кількість струменів (табл. 8.11);

— мінімальна витрата води на один струмінь (табл. 8.11);

— розрахунковий час роботи пожежних кранів (3 год.).

Загальна розрахункова витрата води на внутрішнє та зовнішнє гасіння пожежі вказаної будівлі становить:

= 108 000 + 54 000 = 162 000 л.

Text 5. Ein Land ohne Feinschmecker
Заполнение таблицы с помощью формы данных
ПЕДАГОГ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
Комплексные программы по коррекции фигуры
Показання до застосування гепарину. Абсолютні та відносні протипоказання. Ускладнення терапії. Антидот
А) Товар і його властивості.
Теоретичні відомості про циліндр, конус та їх поверхню. Методичні вказівки до виконання роботи.
Разложение силы на две составляющие
Оценка финансовых инструментов
Операции по другим счетам в банке.
Статья 25. Органы СРО риэлторов
Определение размеров крестовины
Внутрішньошкіряна проба з реактивом Тільманса.
Методика анализа безубыточности
Рынок земельных ресурсов и земельная рента
Корректировка спецификации таблицы
Продукты, окисляющие или ощелачивающие
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ЯК ЧИННИК ПОБУДОВИ ЦІННІСНО-ОРІЄНТАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Літосферні небезпеки
ІV. Правила поведінки в комп’ютерному класі. Завдання від Ганнусі.
Определение через род и видовое отличие
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
Класифікація дитячих ігор.
Главная Страница