Зміна перерізу балки по довжині

Раціональне місце зміни перерізу знаходиться на відстані від опори.

Рисунок 11. Зміна перерізу балки по довжині

Знаходимо згинаючі моменти та поперечну силу в перерізі :

.

Розрахунок змінного перерізу виконуємо в пружно – пластичній роботі матеріалу

Необхідний момент опору змінного перерізу:

.

Необхідний момент інерції змінного перерізу:

.

Необхідний момент інерції поясів:

.

Необхідна ширина поясу:

.

З конструктивних міркувань приймаємо ширину поясів .

Рисунок 12. Змінний переріз головної балки

Знаходимо геометричні характеристики змінного перерізу:

.

Завдання 3. Вивчення властивостей темпераменту школярів.
А не тот, кто заставляет других бояться себя». 17 часть. — Так ООН же тоже находится в Нью-Йорке
Стас Ищет Макса, что бы по благодорить его за спасение Там на Кранах.
Динамика номинальной и реальной заработной платы в России
Проблемы экологии и безопасности на транспорте
Проведення навчальної практики
Функції, призначення та повноваження морських державних лоцманів.
Положение на советско-германском фронте в первой половине 1941 года. Наступательная операция «Багратион».
Стаття 166. Податкова знижка
ІНВЕСТИЦІЇ (КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ) НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ ТА НАУЧНО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС
Аскетизм в долгосрочной степени разрушает. В особенности – женщин.
Присадка для того, чтобы избежать ржавления водяного автомобиля.
Политогенез – накопление и концентрация публичной власти
Техника гипнотической регрессии
Сутність народонаселення та особливості його зростання.
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими як предмет трудового права України
Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела.
Зайнятість і безробіття
Никеля в молоке методом тонкослойной хроматографии
Насильницьке створення колгоспів.
Профиль целевой аудитории и позиционирование бренда.
Topic: DateTime
Модуль 1 Характеристика технологических процессов производства продукции общественного питания
Главная Страница