Зміна перерізу балки по довжині

Раціональне місце зміни перерізу знаходиться на відстані від опори.

Рисунок 11. Зміна перерізу балки по довжині

Знаходимо згинаючі моменти та поперечну силу в перерізі :

.

Розрахунок змінного перерізу виконуємо в пружно – пластичній роботі матеріалу

Необхідний момент опору змінного перерізу:

.

Необхідний момент інерції змінного перерізу:

.

Необхідний момент інерції поясів:

.

Необхідна ширина поясу:

.

З конструктивних міркувань приймаємо ширину поясів .

Рисунок 12. Змінний переріз головної балки

Знаходимо геометричні характеристики змінного перерізу:

.

От чего зависит и как изменяется длительность лечения туберкулеза?
IV. Зміст навчання
Измерение и изменения ощущений.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
Організація робочого місця та його обслуговування
Фінанси – це сукупність економічних відносин, що пов'язані з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у господарстві країни.
Податковий контроль за виконанням доходів бюджету
Может ли Утка командовать Львом
Дорожньо-кліматичний графік
Упражнение 13. «Вы как Естественный Ребенок»
Сущность и основные элементы обязательного медицинского страхования
Абсолютна і відносна похибки
Российская империя на рубеже 19-20вв.
Система охраны материнства и детства. Основные этапы и задачи.
Определение платы за перевозку грузов повагонными отправками
Дискусії про предмет соціальної психології у 20-і роки
Запоминание предметов с учетом их величины.
Для широких масс наследственность- некий рок, который заслоняет собой все встречающиеся исключения: для науки проблема, которую надлежит решить в процессе исследований.
Проблема глобальной безопасности. Безопасность России в контексте современных цивилизационных процессов.
Безпека у надзвичайних ситуаціях
Концепція оновлення підготовки майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій.
Систолический и минутный объем крови. Кровяное давление
Организация и регулирование ВЭД
Главная Страница