Визначення середньої густини та коефіцієнта теплопровідності пінополістиролу

Назва матеріалу Розміри, м Об¢єм, V, м3 Маса, m, кг Середня густина, rm, кг/м3 Віднос-на гус-тина, d Коефіцієнт теплопровідно-сті, l, Вт/(м×К)
Пінополі-стирол

Висновок повинен містити класифікаційні ознаки пінополістиролу щодо його належності до певної групи будівельних матеріалів за середньою густиною та коефіцієнтом теплопровідності.

Визначення оптимальних режимів зварювання полімерних плівок

Матеріали:зразки плівок поліетиленових, полівінілхлоридних, поліпропіленових розмірами 300х50 мм товщиною вибірково 40, 50, 100, 120, 150, 180, 200 мк, термостійкі прокладки целофанові або тефлонові розмірами 400х100 мм.

Прилади: прилад термоелектрозварювальний «Молния».

Порядок виконання роботи

За допомогою термоелектрозварювального приладу «Молния» протягом різного часу (вибірково 1,5; 3,0; 3,5; 8,0; 10,0; 15,0 с) проводять зварюваня плівок внапуск. Для цього кладуть між нагрітими елементами приладу плівки з термостійкими прокладками, встановлюють режим зварювання та виготовляють шов, притискаючи рухомий елемент приладу.

Після цього візуально перевіряють однорідність зварного шву та заносять в таблиці 13.3 опис вад зварного шву (напливи, розриви, зсуви, несуцільність, неоднорідність).


Таблиця 13.3

Режими зварювання та вади зварних швів плівок

№ пор. Тип плівки Товщина, мк Тривалість витримки, с Наявність вад зварного шву
Поліетиленова
Полівінілхлоридна
Поліпропіленова

Висновок повинен містити параметри виготовлення якісного зварного шву при зварюванні різних видів плівок.

Виготовлення ізолюючої поліуретанової піни

Матеріали:поліізоціанат марки Д, гліцерин,дибутилфталат, вода, папір фільтрувальний.

Прилади: стакан хімічний, циліндр мірний, стакан пластиковий циліндричний, паличка скляна, ніж, лінійка, ваги аналітичні.Переведення дробових чисел з однієї системи числення до іншої
Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження
Особенности психологического обследования
Принцип работы термоэлектрического термометра. Структурная схема, погрешности, методы устранения.
Механіка. Кінематика
Методичні поради
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «УКООПОСВІТА»
Основні терміни для засвоєння з І модуля
Диагностика нарушения шейного отдела позвоночника
Які витрати займають найбільшу частку у структурі сукупних витрат
Товарный дефицит и его следствия.
Тема: «Бронхоэктатическая болезнь. Приобретенная БЭБ».
Answer the questions.
Физическое лицо как субъект гражданского права: правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность граждан.
Определение потребностей клиента
Управління структурою капіталу.
Етична концепція А. Шопенгауера.
Мерчбук (Merchandising book) - это корпоративный документ в форме брошюры. Он описывает общие правила использования мерчендайзинга.
Указание допусков формы поверхностей
System behavior
Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762-1796)
СТРАТЕГИИ ВХОДА НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
Понятие и структура политической системы общества.
Главная Страница