Порядок обчислення збору

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу Міндоходів центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом Міндоходів за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку.

Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

Розрахунки збору подаються платниками збору до органів Міндоходів у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Форма розрахунку встановлюється у порядку.

Платники збору подають до органів Міндоходів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

Темы контрольных работ по Конституционному праву
Класифікація методів планування
Основи організації роздрібної торгівлі. Частина 1
Тема 4. Анализ технической оснащенности производства и эффективности использования основных фондов организации (2 занятия)
Но простите мне, вы, отчаявшиеся, что я обращаюсь к вам с
Характеристика процесів пам'яті
Кишкові інфекції Варіант № 1
Феномен культуры как уникальная особенность человека разумного – понятие, причины возникновения, принципы функционирования. Дуализм человека, соотношение “природа-культура”.
Организационные формы объединения предприятий, особенности их КД.
Обучение за счет бюджета 2- платное обучение
VI. ВЫПИСКА ИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРАЧА
Методи науково-педагогічних досліджень.
Психологія опитування учнів
Долікарська допомога потерпілому. Способи штучного дихання.
Теорія вирішення винахідницьких задач
Тема 6. майнова основа господарювання
Теорія та практика установчої влади в конст заруб країнах.
Тема 4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Беларуси с IX по XVIII век.
Наслідки і уроки Другої світової війни для України
Статья 9. Отзыв депутата Думы города, главы города
Тема Взгляды различных школ и направлений на взаимосвязь инфляции и безработицы Инвестиции в человеческий каптал
Практическая работа 1. Линия представления информации.
Філософські джерела християнської апологетики
Главная Страница