Вищі спеціалізовані суди

Апеляційні суди

Місцеві суди

Місцеві суди діють у межах району, міста (крім міст районного підпорядкування), району міста, кількох районів або району і міста одночасно. До місцевих судів за статусом прирівнюються військові суди гарнізонів і господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. До складу місцевого суду входять не менш як троє суддів. Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у зв'язку з ново виявленими обставинами, цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні та інші справи. У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи про адміністративні правопорушення. Він також вивчає та узагальнює судову практику, здійснює інші повноваження, надані йому законом.

Апеляційні суди діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. До них прирівнюються військові суди регіонів і Військово-морських Сил.

Апеляційні суди складаються з суддів і народних засідателів. Судді апеляційних судів обираються Верховною Радою України безстроково або призначаються Президентом України на період до п'яти років. Народні засідателі цих судів обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними. Київською і Севастопольською міськими радами, на території яких знаходиться відповідний суд, терміном на п'ять років.

В апеляційному суді розпорядженням голови цього суду можуть затверджуватися судові палати, очолюють які заступники голови суду. Судові палати утворюються для розгляду справ в апеляційному порядку і для розгляду справ за першою інстанцією.

Голову суду і заступників голови суду обирають загальні збори відповідного суду зі складу суддів апеляційного суду відповідно до кількості судових палат. У разі відсутності судових палат обирається лише заступник голови суду. Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів, як суди першої інстанції за адміністративними, кримінальними та цивільними справами, віднесеними законом до їх підсудності, а також переглядають справи у зв'язку з ново виявленими обставинами. Вони також вивчають і узагальнюють судову практику та здійснюють інші повноваження, надані їм законом.Вищі спеціалізовані суди є вищими судовими органами спеціалізованих судів. Нині до вищих спеціалізованих судів належить лише Вищий господарський суд України. На стадії формування перебуває Вищий адміністративний суд України. Вищі спеціалізовані суди мають діяти як касаційна інстанція щодо рішень місцевих та апеляційних судів, а у випадках, передбачених законом, — як суди апеляційної інстанції щодо рішень апеляційних судів, створених як суди першої інстанції. Вони також переглядають справи у зв'язку з ново виявленими обставинами. Крім цього такі суди вивчають і узагальнюють судову практику, дають рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства.

18.avangard-pressa.ru referatukc.nugaspb.ru referattzx.nugaspb.ru refamos.ostref.ru Главная Страница